Transformatiedag Hart & Muziek

Samen met Jacob Vermeulen brengen onze methodes samen op transformatiedagen. De synergie van hart, adem & stem coaching en muzikale beleving opent poorten die ons zelf verwonderen.

Op dit moment woont Jacob enkele maanden in Australië per jaar. Een volgende dag is voor begin 2018.

Ik leg in dit filmpje de essentie uit van mijn coachings. Samen met Jacob bied ik dagen aan waar dit verbonden wordt met de kracht van muziek.